Иван Маринковић није председник Шаховског савеза Београда!

Стални Арбитражни суд Спортског савеза Србије одлучио

ИВАН МАРИНКОВИЋ НИЈЕ ПРЕДСЕДНИК ШАХОВСКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА

 

После више од годину дана Стални Арбитражни суд при Спортском савезу Србије је једногласном одлуком Већа прихватио тужбени захтев девет београдских клубова и донео пресуду о ништавости одлука Скупштине Шаховског савеза Београда од 12.06.2016. и 24.07.2016. године.

У пресуди стоји да су одлуке:

– разрешење Миодрага Ракића и Управног одбора ШСБеограда,
– избор Ивана Маринковића за председника ШСБеограда,
– избор Петра Катанића за председника Скупштине ШСБеограда,
– избор потпредседника Скупштине ШСБеограда,
– избор Управног одбора ШСБеограда,
– избор Надзорног одбора ШСБеограда,

НИШТАВЕ И ДА НЕ ПРОИЗВОДЕ ПРАВНО ДЕЈСТВО!

Истовремено је Арбитражно веће обавезало Шаховски савез Београда да у року од 15 дана под претњом извршења надокнади тужиоцима трошкове арбитражног поступка у износу од 621.470,00 динара.