ОБРАЋАЊЕ КЛУБОВА ПОВОДОМ ОДЛУКЕ АПР-а И САОПШТЕЊА СА САЈТА ШСБ

После више од годину дана Стални Арбитражни суд при Спортском савезу Србије је једногласном одлуком Већа прихватио тужбени захтев девет београдских клубова и донео пресуду о ништавости одлука Скупштине Шаховског савеза Београда од 12.06.2016. и 24.07.2016. године.

У пресуди стоји да су одлуке:

– разрешење Миодрага Ракића и Управног одбора ШС Београда,
– избор Ивана Маринковића за председника ШС Београда,
– избор Петра Катанића за председника Скупштине ШС Београда,
– избор потпредседника Скупштине ШС Београда,
– избор Управног одбора ШС Београда,
– избор Надзорног одбора ШС Београда,
НИШТАВЕ И ДА НЕ ПРОИЗВОДЕ ПРАВНО ДЕЈСТВО!

Поводом ове одлуке Сталног Арбитражног суда при Спортском савезу Србије, Миодраг Ракић је поднео захтев за упис у АПР као легални Председник Шаховског савеза Београда.  Агенција за привредне регистре  је донела одлуку да не упише Миодрага Ракића као заступника иако га препознаје као легалног председника. Арбитражни суд je поништио одлуку о смени председника, али не и о смени заступника Шаховског савеза Београда, будући да тужбом тај захтев није затражен. Поред осталог, у решењу АПР стоји:

Дакле, по мишљењу АПР-а промена заступника се може извршити на основу одлуке Арбитражног суда преко покретања тужбе код Основног суда. Тиме се АПР, као орган Државне управе, упустио у тумачење одлука Арбитражног суда, уместо да је примени. То је и разлог што је на решење АПР-а правни заступник уложио жалбу Министарству омладине и спорта.

На сајту Шаховског савеза Београда, којим и даље управља нелегално руководство, објављено је саопштење у коме је крајње злонамерно тумачено решење АПР-а са циљем манипулисања шаховске јавности пред предстојећу Редовну изборну скупштину Шаховског савеза Београда, која ће се одржати крајем јануара 2018. године. У том тексту су потписници саопштења покушали да оспорe надлежност Арбитражног суда и његове одлуке, па у прилогу наводимо чланове Закона о Спорту, и статутa Спортског савеза Србије који се односе на Стални Арбитражни суд при Спортском савезу Србије.

1. НАДЛЕЖНОСТ АРБИТРАЖНОГ СУДА (Чл. 53 Закона о Спорту)

2.ОДЛУКЕ АРБИТРАЖНОГ СУДА СУ ЗАКОНИТЕ И АРБИТРАЖНИ СУД ЈЕ НАДЛЕЖАН ОРГАН! (Члан 56 Статута Спортког савеза Србије о надлежности Арбитражног суда)

На основу приказаних прилога јасно је  да је Стални Арбитражни суд Спортског савеза Србије НАДЛЕЖАН и ЗАКОНИТ орган који решава спорове настале у спортским удружењима, као што је Шаховски савез Београда, о чему је председник  Арбитражног суда Спортског савеза Србије писмено обавестио Шаховски савез Београда пре започетог судског процеса.

Из свега  је сасвим јасно да је Миодраг Ракић једини легални Председник Шаховског савеза Београда, да је једини легални Управни Одбор Шаховског савеза Београда састављен од представника који су бирани на Скупштини ШСБ-а 2013. године, да је легални Председник Скупштине ШСБ-а Драгиша Ивановић, а не Петар Катанић-Вујић, као и да је једини легални Надзорни одбор онај који је изабран 2013. године.

Наведено легално руководство Шаховског савеза Београда, пресудом Арбитражног суда је овлашћено да настави да руководи Шаховским савезом Београда до истека мандата.

И на крају, прилажемо завршно мишљење Републичког спортског инспектора Владете Терзића о овом случају.