Tadić i Nestorović u borbi za unosne pozicije

„Imenovanje ovogodišnjih selektora je prošlo bez konkursa i objašnjenja o promenama, ali ne i bez spornih pitanja.“

piše današnja „Politika“ uz osvrt na situaciju u kojoj se našla državna prvakinja Adela Velikić.

Dnevni list takođe skreće pažnju da su „sednice svih rukovodećih organa zatvorene za javnost“ a da se podaci dostavljaju isključivo putem sumnjivih saopštenja.

„Tako je, tek posle nekoliko meseci, saopšteno preko sajta da je Ministarstvo omladine i sporta još 31.marta obustavilo finansiranje šaha, a u međuvremenu su raspuštena sva stručna tela, uključujući dotadašnje selektore i trenere. Pre mesec dana su, bez konkursa ili javne najave, imenovani selektori za Evropsko prvenstvo na Kritu.“

Novi selektor šahista je Branko Tadić, a usput je provučeno da je trener juniorskih selekcija Dejan Nestorović.

Autor ukazuje: „Ostaje ipak gorak utisak da su nove pozicije zauzeli članovi UO ŠSS Tadić i Nestorović, glavni inicijatori promena kojima su i došli na šahovsku vlast. Paradoksalno je da se radi o istom sukobu interesa kao u vreme njihovih predhodnika, kada su, na primer, Siniša Dražić i Svetozar Vlahović bili selektori, a istovremeno i rukovodioci ŠSS.“