ЗАКАЗАНА ЈЕ СКУПШТИНА ШАХОВСКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА за 11.03.2018. у 12.00 сати

Са званичног сајта Шаховског савеза Београда преносимо: 

ЗАКАЗАНА СКУПШТИНА ШАХОВСКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА

У складу са Законом о спорту и статутом Шаховског савеза Београда, председник скупштине Шаховског савеза Београда Радиша Николић је на захтев 26 београдских клубова заказао скупштину Шаховског савеза Београда.

На дневном реду је избор председника Шаховског савеза Београда, избор управног и надзорног одбора као и разрешење и избор заступника Шаховског савеза Београда.

Седница скупштине ће се одржати 11. марта 2018. године у 12 часова у просторијама Шаховског савеза Београда, Делиградска број 27/III.